Dołącz do nas

Wolontariat to dobrowolne i nieodpłatne działania, świadczone na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne i koleżeńskie. Oznacza, to że wolontariuszem może być każdy, bez względu na zajęcia, płeć, narodowość czy wiek. Możesz więc stać się nim i Ty!

Istnieją różne formy wolontariatu:
  • Biorąc pod uwagę przedział czasu wykonywania pracy przez wolontariusza będziemy mówić o wolontariacie długotrwałym lub akcyjnym. 
  • Biorąc pod uwagę osobą samego wolontariusza, wyróżniamy np. wolontariat studencki czy pracowniczy. 
 
Praca, jaką może wykonywać wolontariusz, jest najczęściej związana z jego indywidualnymi umiejętnościami i upodobaniami. Warto więc wybierając organizację, w której pracę chcielibyśmy się włączyć, zastanowić się nad jej misją, realizowanymi projektami, grupą beneficjentów itp.
 
 
Wolontariat niesie korzyści nie tylko dla organizacji, ale też dla samego wolontariusza.
Może być świetnym wstępem do kariery zawodowej, oderwaniem od codzienności, sposobem na spełnienie swoich ambicji lub idealną odpowiedzią na potrzebę uczynienia czegoś bezinteresownego dla innych. Dla każdego z pewnością jest czymś innym, ale dla wielu jest fajnym wspomnieniem po latach, czy stwarza możliwość przeżycia przygody życia…
 
 
A pomaganie wzmacnia!
Nie tylko odbiorców pomocy, ale także tych, którzy jej udzielają...
 
 
Aby dowiedzieć się więcej, wybierz odpowiedni link poniżej.