Student UM

 
"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi." (Jan Paweł II)
 
 
 
Bardzo Ci dziękujemy, że właśnie czytasz tę informację, czyli masz zamiar zostać wolontariuszem. 
 
Studiujesz i dysponujesz wolnym czasem, zastanawiasz się jak mógłbyś pożytecznie go wykorzystać. Chciałbyś zrobić coś dobrego dla społeczeństwa, ale równocześnie chciałbyś zaistnieć na rynku pracy i zdobyć doświadczenie zawodowe „dla chcącego nic trudnego”. 
 
Okres studiów wydaje się idealnym, aby przy okazji teoretycznej nauki akademickiej przygotować się także praktycznie do czekającej niebawem zawodowej przyszłości. Jak wiadomo, praktyki czy staże studenckie - istotne z punktu widzenia uczelni - mają bardzo ograniczone działanie. Praktykanci to nie wolontariusze mimo tego że, podobnie jak przy wolontariacie wykonują swoją pracę bezpłatnie. Staże i praktyki studenckie są zaangażowaniem obowiązkowym i jako takie nie można ich utożsamiać z wolontariatem. A właśnie wolontariat może (i naszym zdaniem) powinien uzupełnić studencką aktywność. Każdemu studentowi inwestycja swojego czasu w taki konstruktywny wolontariat na pewno zwróci się wielokrotnie.
 
Osobiście nie znamy nikogo, kto żałowałby poświęconego czasu na pożyteczne działanie.
 
Zainteresowani wolontariatem powinni:
1. Wydrukować i wypełnić własnoręcznie oświadczenie wolontariusza pobrane ze strony.
2. Zgłoszenia na wolontariat należy dostarczyć osobiście do siedziby Organizacji.
3. Kolejnym krokiem kandydata na wolontariusza jest  wybór spośród ofert dostępnych na stronie Centrum Wolontariatu (kontakt z koordynatorem) lub zaproponowanie własnej możliwości działalności woluntarystycznej (złożenie propozycji w siedzibie Centrum Wolontariatu).
4. Zostanie wolontariuszem. 
 
Czekamy na Was!