Historia

Organizacja Centrum Wolontariatu została wpisana do rejestru uczelnianych organizacji studenckich w lipcu 2014 roku decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Pierwszym opiekunem naukowym organizacji była prof. dr hab. nauk o zdrowiu Marta Makara–Studzińska.Obecnie Opiekunem naukowym organizacji jest Pani prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz. Zarząd organizacji tworzą studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 
Członkiem OCW może zostać każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Wierzymy, że w każdym z nas tkwi potencjał, by zostać wolontariuszem. 
 
Celem OCW jest:
a. propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności akademickiej,
b. inicjowanie i wspieranie różnych form działań wolontariackich w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
c. podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym, 
d. udzielanie ogólnych informacji o wolontariacie.
 
Pomysł promowania idei wolontariatu wśród społeczności akademickiej narodził się w październiku 2013 roku, kiedy grupa studentów naszej Alma Mater, członków Studenckiego Koła Naukowego Młodych Medyków, postanowiła złączyć swoje siły, by nieść pomoc chorym i ich rodzinom. W roku akademickim 2013/2014 chęć uczestnictwa w wolontariacie zgłosiło ponad 150 osób: studenci pielęgniarstwa, kierunku lekarskiego, fizjoterapii, położnictwa, farmacji, zdrowia publicznego, dietetyki oraz ratownictwa medycznego. 
Wspierani przez Panią Prof. dr hab. nauk o zdrowiu Martę Makarę-Studzińską zostali wolontariuszami Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Stworzyliśmy zgrany 36-osobowy zespół, który przez 5 miesięcy wspomagał opiekę nad pacjentami Hospicjum, wspierał chorych w codziennych czynnościach, podnosił ich na duchu rozmową lub po prostu dotrzymywał towarzystwa w ciszy. Nasi studenci dobrowolnie odbyli łącznie 525 godzin dyżurów w lubelskim hospicjum! Współpracę z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie zamierzamy kontynuować w kolejnych latach.
 
Na naszym koncie są także liczne akcje jednodniowe organizowane przez studentów-wolontariuszy, m. in. zabawy okolicznościowe dla pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, bal andrzejkowy dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie itd. 
 
Jako Organizacja Centrum Wolontariatu planujemy rozszerzyć zakres naszych działań, dlatego chętnie podejmiemy współpracę z instytucjami/organizacjami świadczącymi pomoc potrzebującym. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania!
 
 
 
Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego grona!