Wolontariusze

 
Organizacja zrzesza społeczność akademicką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Członkiem organizacji może zostać każdy student, który złoży deklarację członkowską Organizacji Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 
 
Wolontariuszem może zostać zarówno student, jak i pracownik Uczelni. Warunkiem koniecznym jest wypełnienie Oświadczenia Wolontariusza.